13 januari 2016

Links

Algemene website's op agrarisch gebied

Met de volgende bedrijven hebben wij intensief contact:

Vermeulen bv te Oostburg voor de opbouw van systemen op de voertuigen:
http://www.lmbvermeulen.nl/

TrackControl voor de side-shift besturingen, m.n. ploegbesturing:
http://www.track-control.com/

Trimble voor het totaalpakket aan GPS-toepassingen:
http://www.trimble.com/Agriculture/index.aspx

CNH agriculture voor algehele GPS-informatie:
http://www.newhollandplm.com/

Algemene video op agrarisch gebied

Demontratie video Trimble:

Algemene video op agrarisch gebied

Trimble TMX-2050 Display: